POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.jednostki.emblemat.com.

Z uwagi na wejście 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż zgodnie z art.13 rozporządzenia przysługują Ci określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Agencję Marketingową Emblemat.com.

BEZPIECZEŃSTWO

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. W trosce o ich bezpieczeństwo wprowadziliśmy określone regulacje i restrykcje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Emblemat.com z siedzibą w Opolu (45-309) przy ul. Ozimskiej 153, NIP 754 275 76 60, REGON 160106556, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH, ICH RODZAJ I SPOSÓB POZYSKIWANIA

1. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów firmy polegających na świadczeniu usług z zakresu działalności marketingowej i usługowej. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe, to:

- art.6 ust.1 lit. b. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez firmę na podstawie umowy);

- art.6 ust.1 lit. f. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez firmę w ramach prawnie uzasadnionego interesu) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.;

- art.6 ust.1 lit. a. RODO (wykonywanie zadań na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych).

2. Realizując prawnie uzasadnione interesy przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

- podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko);

- elektroniczne dane identyfikacyjne (numer telefonu, adres e-mail);

- dane dotyczące firmy, którą reprezentujesz (nazwa, adres, NIP), potrzebne do realizacji określonych zadań;

- informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam zebrać informacje potrzebne do realizacji zadań naszej firmy oraz w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Informacje o naszych użytkownikach i ich zachowaniach pozyskujemy w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w formularzu kontaktowym w celu ułatwienia kontaktu i dokonania procesu obsługi;

- poprzez gromadzenie plików „cookies” celu prawidłowego działania naszej strony;

- poprzez narzędzia analityczne Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony (takie jak podstrony, które odwiedziłeś i czas, który spędziłeś na stronie);

- poprzez narzędzia marketingowe, takie jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook.

ODBIORCY TWOICH DANYCH

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Mogą być one przetwarzane przez naszych pracowników oraz podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

W naszym serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.jednostki.emblemat.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH

Twoje dane osobowe przechowywane są na czas trwania umów o świadczenie usług oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi roszczeń i postępowań egzekucyjnych.

Ponadto w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych przechowujemy je do czasu wycofania tej zgody.

UPRAWNIENIA

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

- prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

- prawo do usunięcia danych osobowych (do „bycia zapomnianym”),

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem,

- prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do kontaktu z nami, obsługi informacyjnej oraz zawarcia umowy o świadczenie usług, bez nich nie jesteśmy w stanie zrealizować Twojego zamówienia.

INFORMACJE KOŃCOWE

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w naszej Agencji Marketingowej są przetwarzane prawidłowo, możesz zwrócić się do wyznaczonego w Ośrodku Inspektora Ochrony Danych, którym jest obecnie pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

STOSOWANE TECHNIKI MARKETINGOWE

1. Kontakt

Wysyłając do nas wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W wiadomości mailowej prosimy o podanie określonych danych. Podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu, uzyskania odpowiednich informacji i wyceny oraz realizacji Twojego ewentualnego zamówienia.

Prosimy pamiętaj, że treść naszej wzajemnej korespondencji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. c. RODO, może podlegać archiwizacji. Masz prawo do wglądu w historię korespondencji (jeśli została zarchiwizowana), a także domagać się jej usunięcia, chyba, że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, jak np. ochrona przed roszczeniami z Twojej strony.

2. Pliki cookies („ciasteczka”)

Nasz serwis korzysta z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym (np. smartfonie, tablecie, komputerze). Dane te mogą być wykorzystywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies usuwane są po zamknięciu przez Ciebie strony internetowej (cookies „sesyjne”), a wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Inne natomiast (cookies „trwałe”) przechowywane są w urządzeniu po to, by umożliwić nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, masz też możliwość usunięcia plików cookies ze swojej przeglądarki. Pamiętaj jednak, że może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Nasza strona może korzystać z funkcji zapewnianych przez podmioty trzecie (Google Analytics oraz Facebook Pixel), co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies od nich pochodzących.

3. Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA)

Opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie możemy korzystać z narzędzia analitycznego, jakim jest Google Analytics pozwalający nam na gromadzenie informacji o Twoim korzystaniu z naszej strony. Pamiętaj jednak, że nie przekazujemy w ten sposób Twoich danych osobowych operatorowi tej usługi.

4. Facebook Pixel (Facebook Inc. z siedzibą w USA)

Korzystanie z tego narzędzia pomaga nam na kierować do Ciebie spersonalizowane reklam w serwisie operatora, a pozwala nam na to prawnie uzasadniony interes firmy. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.